Đề xuất các liệu pháp điều trị ung thư tối ưu

Giải pháp y học chính xác Syapse

Syapse cung cấp thông tin thích hợp nhất về các bệnh nhân tương tự thông qua
điện toán đám mây AWS BigData, dựa trên dữ liệu từ hơn một triệu bệnh nhân
ung thư đang được điều trị tại hơn 300 cơ sở y tế tại Hoa Kỳ và là giải pháp y
học chính xác hỗ trợ các bác sĩ ung thư có thể cung cấp các liệu pháp điều trị
tối ưu nhất cho các bệnh nhân ung thư.

Tại Hàn Quốc, Bệnh viện Đại học Seoul đã gia nhập và đang áp dụng Syapse và
dự kiến sẽ cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ điều trị ung thu chính xác dựa trên
bằng chứng.

Đặc trưng của Syapse

Quy trình gia nhập Syapse

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

6 month timeline

Câu hỏi về gia nhập Syapse

Tư vấn gia nhập : 02-2108-9177syapse_contact@mz.co.kr